วิธีกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเรดโดเนทูล่า

ขั้นตอนเดียว...จบภายใน 24 ชั่วโมง

The end-to-end waste management solutions provider 

ECO-FRIENDLY เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์(Carbon Footprint)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบถึงแหล่งและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

4. ส่งเสริมให้องค์กรใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการดำเนินงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง

EFFICIENT  ลดขยะ 80-90 % พร้อมแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์

Reddonatura เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกนำเสนอเครื่องจักรที่หลากหลายเริ่ม

ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมถึง 15 ตันต่อวัน ด้วยเครือข่ายใน 18 ประเทศและติดตั้งจำหน่าย1000 เครื่อง

r-Nature ได้รับการออกแบบและผลิตจากอะไหล่แท้ของเยอรมันโดยมีแนวทางปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่สุด! 

ECONOMICAL ประหยัดต้นทุนระยะยาว

ระบบ Reddonaturaสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายคือปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมด้วยสารอาหารและนำกลับมาใช้ใหม่

ได้ปุ๋ยอินทรีย์จะถูกนำไปใช้งานหรือแจกจ่ายไปยังชุมชน

1.ค่าใช้จ่ายในการมารับไปขนทิ้งที่ปลายทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของพาหนะ

2.ค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพขยะเปียกในห้องเย็น

3.การเผาขยะ/ ฝังกลบขององค์กร

4.การเดินทางโดยพาหนะขององค์กร

Become a part of the Garbage to Green'

 Garbage to-green is a philosophy that encourages breathing life back to waste. It represents the endless possibilities we have to re-nourish the planet. It is a way of life, where we turn our everyday waste into a greener place for generations to come.”

ปรัชญาที่ส่งเสริมให้มีชีวิตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง มันแสดงถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่เราจะต้องหล่อเลี้ยงโลกอีกครั้ง เป็นวิถีชีวิตที่เราเปลี่ยนขยะในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป”

 

Zeavola Resort เกาะพีพี จ.กระบี่  2019

                    Reddonatura systems create nutrient-rich, reusable end-products; the fertilizer will be distributed to golf courses, hotels, and organic farms. All of the proceeds generated from recycling efforts are put into the team members' funds for their annual celebration of the year's successes.

                     

 

                   ขยะเปียกและขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกส่งทางเรือเพื่อนำไปเผาในจังหวัดกระบี่ เครื่องแปรรูปเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยของ Reddonatura ซึ่งจะช่วยลดขยะเปียกได้ถึง 18 ตันต่อปี ปุ๋ยจะถูกแจกจ่ายไปยังสนามกอล์ฟโรงแรมและฟาร์มออร์แกนิก รายได้ทั้งหมดที่ได้จากความพยายามในการรีไซเคิลจะถูกนำไปสมทบทุนสำหรับสมาชิกในทีมสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จประจำปีของพวกเขา

       
zeavola resort.jpg

"Zeavola's Little Green Book"

In "Zeavola's Little Green Book" Hallermann describes how he and his team developed the luxurious barefoot resort on the remote Thai island step by step to a more sustainable place. His slogan is

„Back to the simplicity “. 

Reddonatura ในภาษาละติน หมายถึง"การตอบแทนธรรมชาติ"

ผู้ผลิต R-Nature เครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์อัตโนมัติชั้นนำของอินเดียเป็นหลักด้วยลูกค้าและพันธมิตรทั่วอินเดียทำให้เราประสบความสำเร็จในการเดินทางของ Garbage to Green อย่างราบรื่น ด้วยการติดตั้ง OWC มากกว่า 1000 ครั้งในความสามารถที่หลากหลายตั้งแต่ต่ำถึง 25kgs ไปจนถึงกำลังการผลิตขนาดใหญ่ 10 ตันต่อวัน R-Nature OWC อัตโนมัติเต็มรูปแบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการขยะอินทรีย์และจากสวนยิ่งไปกว่านั้นใช้การแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด

- ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)

ขยะอินทรีย์ใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหน ?

 

ปุ๋ยอินทรีย์=ขยะเศษอาหาร+จุลินทรีย์ 

ขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 60 %ของขยะมูลฝอยทั้งหมด ได้แก่เศษอาหาร เศษพืชผัก เศษเปลือกผลไม้ เศษเนื้อสัตว์มีลักษณะที่เน่าและย่อยสลายเร็วสามารถนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักใช้เวลาเฉลี่ยอยู๋ที่ 2-3 เดือนขึ้นไปถึงแม้ขยะอินทรีย์จะย่อยสลายได้รวดเร็วแต่ปริมาณขยะที่มากมายเกินกว่าจะทันจัดการได้ทันในแต่ละวันการทับถมของปริมาณขยะอินทรีย์และค่าความชื้นสูงจะทำให้เกิดสภาวะการย่อยสลายแบบไร้อากาศจึงทำให้เกิดก๊าซมีเทนเพื่มขึ้นสูงดังนั้นแนวทางหลักคือการลดการฝังกลบ เนื่องจากการฝังกลบก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่และในระยะยาวส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนน้ำเสียของน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อมรอบข้างปัญหาเหล่านี้แก้ไขด้วย

                           

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์

จุลินทรีย์คือผู้ย่อยสลายชั้นดี ?

แนวทางหลักในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยคือการลดการฝังกลบ วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยคือการลดปริมาณขยะซึ่งคัดแยกออกเป็น 4 ประเภท เรียงจากลำดับมากสุดคือ 

1.ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร ,เศษพืชผัก,เปลือกผลไม้ ,ใบไม้ ) 46 %

2.ขยะรีไซเคิล 42 % 

3.ขยะทั่วไป 9 %

4. ขยะอันตราย 3 % 

โดยมีแบคทีเรียมากกว่า 1000 ชนิดในกองขยะแต่มีจุลินทรีย์บางกลุ่มที่ธรรมชาติสร้างมาให้มีความจำเป็นในการย่อยขยะและในการทำให้ผลผลิตขั้นสุดท้ายออกมาแปรสภาพคืนเป็นดินหรือปุ๋ยคือ กลุ่มไซโคไฟล์ เมโซไฟล์

เทอร์โมไฟล์ จุลินทรีย์ทั้งสามกลุ่มจะได้รับการบำบัดในระหว่างที่มีการกวนขยะเศษอาหารที่ถูกควบคุมด้วยระบบเติมอากาศที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงที่กลุ่มจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีตลอดระยะเวลา 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทของเศษอาหารถ้ามีการสับให้ละเอียดก่อนเข้าเครื่องหมักจะช่วงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง R-NATURE เข้าสู่กระบวนการแปรรูปขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น

 

ทางเลือกใหม่ของการกำจัดขยะด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมกับเรดโดเนทูล่า ? 

สำหรับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยชนิดเปียกที่รองรับปริมาณขยะต่อวันมากถึง 25-5000 กิโลกรัมต่อวันโดยไม่ต้องบดรวมกับขยะพลาสติกหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาหรือใช้พื้นที่เยอะในการฝังกลบมีด้วยกันทั้งสิ้น 7 วิธีอันได้แก่ 

Reduce  = ลดการใช้ 

Reuse    = การใช้ซ้ำ

Recycle  = นำกลับมาใช้ใหม่ 

1.การจัดเก็บและขนส่ง (รถเก็บขยะมูลฝอย)

2.การคัดแยก

3.การฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ 

4.การหมักทำปุ๋ยใช้เวลา 45-60 วัน ( ฆ่าเชื้อโรค , คัดแยก และลดขนาดปุ๋ย ก่อนบรรจุถุง) 

5.การหมักแบบไร้อากาศ

6.การผลิตเชื้อเพลิงขยะ 

7.การเผาไหม้ขยะมูลฝอย 

วิธีที่กล่าวข้างต้น เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเรดโดเนทูล่าได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวางระบบแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์และได้พัฒนามาให้เกิดประสิทธภาพสูงสุดคือการลดปริมาณขยะ80-90%โดยไม่ต้องฝังกลบใช้พื้นที่น้อย ดูแลรักษาง่าย แถมท่านยังได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือโลหะ

 

เกี่ยวกับเรา Reddonatura

เรดโดเนทูล่า(ไทยแลนด์)ผู้ผลิตและจำหน่าย

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารภายใน 24 ชั่วโมง

มาตราฐาน ISO9001:2015

มาตราฐานISO14001:2015

จำหน่ายและติดตั้งมากกว่า 18 ประเทศ 

รับออกแบบและผลิตตามออร์เดอร์ลูกค้า

รองรับระบบ IOT Feature 

เหมาะสำหรับ

โรงแรม 

โรงพยาบาล

ห้างสรรพสินค้า

คอนโดมิเนียม

โรงงานแปรรูปอาหาร

ศูนย์ประชุม

โรงเรียน

มหาวิทยาลัย

ตลาดสด

© 2018 by Reddonaturathailand 

ติดต่อเรา 

เบอร์ติดต่อ 093-319-5505 

LINE id  @reddonatura

ติดต่อผ่านไลน์สะดวกที่สุดค่ะ 

นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร  

REDUCE REUSE RECYCLE

ลดปริมาณขยะ 80-90 % ต่อวัน

ลดการเกิดก๊าซมีเทน

ลดฝุ่น PM2.5 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube