เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ระบบและสิ่งมีชีวิตที่มีความจำเป็นในการย่อยขยะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ออกซิเจน ความชื้นเพื่อทำให้ภายในถังหมักมีอุณหภูมิสูงพอจะทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอุณหภูมิสูงประมาณ 35-70 องศาย่อยเศษขยะที่มีเสถียรภาพร่วนซุยไม่เห็นสภาพเดิมของวัตถุดิบภายใน 24 ชั่วโมง 

วิธีกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
EFFICIENT
นวัตกรรมในการจัดการขยะแบบมืออาชีพ
ลดขยะ 80-90 % พร้อมแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์  

ประสิทธิภาพคือการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่มคุณภาพในการนำของเสียมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสูดเพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 

 • ลดปริมาณขยะ 90 %

 • ผลพลอยได้ ปุ๋ยอินทรีย์ 10 %

 • ประหยัดเชื้อเพลิงจากการขนไปทื้งที่ปลายทางและการคัดแยกขยะมูลฝอยและการเผา

 • ประหยัดพื้นที่ในการกำจัดขยะ

 • ปลอดสัตว์แมลงสัตว์เลื้อยคลานก่อกวน

 • ลดกลิ่นเหม็นเน่าจากน้ำขยะ

 • ลดการปล่อยก๊าซมีเทน 

 • ลดการเกิดฝุ่น PM2.5 จากการเผา 

 • ปลอดกลิ่นน้อยเมื่อเทียบกับการนำไปกำจัดด้วยวิธีแบบเดิม

 • ประหยัดเวลาจากการขนทิ้งไปปลายทางเพียงคัดแยกขยะอินทรีย์จากต้นทาง

 

ECONOMICAL
ประหยัดต้นทุนระยะยาว

จุดเด่นของการใช้เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเรดโดเนทูล่า

 • ลดพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย ผลิตจากตัวถังสแตนเลสปกปิดมิดชิด แมลงสัตว์เลื้อยคลานไม่สามารถเข้าภายในถังหมักได้

 • สามารถบำบัดภายในถังหมักโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลที่อาจไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนบริเวณรอบข้าง

 • สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย

 • เป็นเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์พาหะนำโรคที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

 • เป็นการหมุนเวียนขยะมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสารปรับสภาพดิน

 

ECO-FRIENDLY

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในกองขยะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีเพียงสามกลุ่มเท่านั้นที่จำเป็น          สำหรับการย่อยสลายอินทรีย์สารในการทำให้ผลลผลิตขั้นสุดท้ายออกมาเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานโดยเราอาศัยธรรมชาตินี่แหละช่วยสนับสนุนให้เค้าทำงานได้ดีในสภาพที่เหมาะสมซึ่งได้แก่

 •  กลุ่ม ไซโครไฟล์

 •  กลุ่ม เมโซไฟล์

 • กลุ่มเทอร์ไมไฟล์                                                                                                                                                         ทั้งสามกลุ่มจะผลัดกันเข้าทำงานในแต่ละช่วงระดับอุณหภูมิ

 • กลุ่ม ไซโครไฟล์ อุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส

 •  กลุ่ม เมโซไฟล์   อุณหภูมิ 21-32 องศาเซลเซียส

 • กลุ่มเทอร์ไมไฟล์ อุณหภูมิ 38-70  องศาเซลเซียส  หลังจากกลุ่มที่สามเริ่มผลิตช้าลงจะเข้าสู่ช่วงบำบัดอุณหภูมิจะลดลงเพื่อเข้าสูกระบวนการขั้นสุดท้าย

เกี่ยวกับเรา

Reddonatura ผู้ผลิตและจำหน่าย

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง

มาตราฐาน ISO9001:2015

มาตราฐานISO14001:2015

จำหน่ายและติดตั้ง 18 ประเทศ 

© 2018 by Reddonaturathailand 

เหมาะสำหรับ

โรงแรม 

โรงพยาบาล

ห้างสรรพสินค้า

คอนโดมิเนียม

โรงงานแปรรูปอาหาร

ศูนย์ประชุม

โรงเรียน

มหาวิทยาลัย

ตลาดสด

ติดต่อเรา 

เบอร์ติดต่อ 093-319-5505 

LINE id  @reddonatura

ติดต่อผ่านไลน์สะดวกที่สุดค่ะ 

นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร  

REDUCE REUSE RECYCLE

ลดปริมาณขยะ 80-90 % ต่อวัน

ลดการเกิดก๊าซมีเทน

ลดฝุ่น PM2.5 

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube